SOYL Autodepth

Den senaste utvecklingen inom variabelt kultivatordjup använder hög precision för att minska kostnader och förbättra ogräskontroll

Variabelt kultivatordjup optimerar och anpassar bearbetningsdjupet till jordarten och dess egenskaper. Med hjälp av konduktivitetskartan tillsammans med en bedömning av texturen kan SOYL bedöma lämpligt bearbetningsdjup och överföra observationerna till en plan för variabelt kultivatordjup.

Lerjordar har en naturligt högre vattenhållande förmåga än sandjordar. Att bearbeta lerjorden för djupt, där jorden är blöt och formbar, kräver mer energi och bränsle. Vid för djup bearbetning i blöt jord ökar risken att skada jordstrukturen och råjord bryts upp. När energin absorberas av den fuktiga jorden skapas ytterligare ett lager av packad jord, en kultivatorsula.
SOYL variabelt kultivatordjup låter maskinen hålla bearbetningsdjupet på rätt nivå automatiskt för att uppnå ett bättre bearbetningsresultat. Vi använder traktorns befintliga hydraulik och SOYLs Autodepth kontroll. Optimalt bearbetningsdjup erhålls med den förutbestämda kultiveringsplanen.

SOYL Autodepth

  • Årlig fältbedömning av jordstruktur för att identifiera optimalt bearbetningsdjup för varje jordarts zon, med hänsyn till årlig packning och säsongens förutsättningar.
  • Tilldelningskartor justerar bearbetningsdjupet mellan zoner.
  • SOYL Autodepth kontrollsystemet finns tillgängligt för eftermontering på många kultivatormodeller.

Fördelar

  • Riktad luckring av packad jord.
  • Möjlighet till minskad bränsleförbrukning, 5-10% i försök.
  • Minskat slitage på kultivator.
  • Ökad effektivitet av fältarbete.
  • Flexibel jordbearbetning.