MySOYL

Enkel åtkomst till all din precisionsodlingsdata

Genom mySOYL samlas precisionsodlingdata vilket öppnar möjligheter till flerdimensionerad analys baserad på din gårds egna värden. Verktyget tillåter visning av upp till åtta lager med valfritt innehåll samtidigt. Ju mer du använder de olika verktygen i mySOYL desto mer får du ut av insamlad data och du får en ökad förståelse för fältvariationer. Utifrån ny kunskap kan du anpassa dina insatser – det är det precisionsodling handlar om!

Nu har vi på SOYL gjort det ännu enklare för dig. Lär dig mer om hur mySOYL fungerar genom korta instruktionsfilmer som visar hur du ska göra, steg för steg. 

Du hittar alla instruktionsfilmerna samlade här.

Med vår fält app iSOYL Scout är det möjligt att dokumentera fältobservationer och ladda upp dem i mySOYL vilket leder till enkel uppföljning och sammankoppling till markvärden.

Med senaste funktionen ”Custom Applications” är det också möjligt att göra tilldelningskartor från fältobservationer eller med något av dina kartlager som bakgrund. Funktionen kan t.ex. användas för anpassad ogräsbekämpning.