MySOYL

Enkel åtkomst till all din precisionsodlingsdata

I mySOYL visas dina markkartor med växtnäring, konduktivitet och jordart samt skördekartering. Med all din precisionsodlingsdata öppnar mySOYL dörrarna till fler-lagers analys för att uppnå största möjliga nytta och förståelse för variationen inom fält. mySOYL tillåter visning av upp till åtta lager med valfritt innehåll samtidigt.

Med vår fält app iSOYL Scout är det möjligt att dokumentera fältobservationer och ladda upp dem i mySOYL vilket leder till enkel uppföljning och sammankoppling till markvärden.

Med senaste funktionen ”Custom Applications” är det också möjligt att göra tilldelningskartor från fältobservationer eller med något av dina kartlager som bakgrund. Funktionen kan t.ex. användas för anpassad ogräsbekämpning.