Välkommen till SOYL Sverige!

DIN SERVICEPARTNER FÖR JORDBRUK MED PRECISION

SOYL erbjuder precisionsodlingstjänster som tar din växtodling till nästa nivå. Med paketlösningar för markkartering, variabel gödslings- och utsädesmängd och en rad andra innovativa precisonsodlingsverktyg tillhanda håller vi ett attraktivt paket för din växtodling. SOYL har som mål att tillhandahålla support i världsklass, detta inkluderar tekniska så väl som agronomiska frågor.

Välkommen att höra av dig för mer information om våra tjänster!

Hans Alvemar
0706-888084

hans_alvemar

Variabel utsädesmängd anpassad till potentialen för varje enskild jordart

Variabel giva av fosfor, kalium och kalk skapar långsiktiga förutsättningar för hög skörd på varje hektar

Variabel kvävegödsling maximerar skörd och protein