SOYL Seed

Fyra steg till en jämnare gröda

Med variabel utsädesmängd skapas förutsättningarna för en bra gröda.

Våra försök visar på minskad variation i beståndstäthet med upp till 50 % till följd av säkrad uppkomst. Grödans etablering påverkas till stor del av jordarten, med SOYL seed justerar vi utsädesmängden efter jordartsvariationen inom fältet, vilket skapar förutsättningar för en god skörd.

Variabel utsädesmängd är tillgänglig i många såmaskiner genom koppling till GPS, vi har erfarenheten för att få det att fungera.

SOYL seed är en paketlösning där vi erbjuder hela kedjan från jordartskartering till styrfiler för variabel utsädesmängd och teknisk support.

Steg 1 – Elektrisk konduktivitetsmätning (EMC)

Med vår EMC – skanner samlar vi in data som speglar era parametrar i marken, lerhalt, vattenhållande förmåga, packning, stenighet och matjordsdjup.

SOYL_scan
ZONING-IMAGE

Steg 2 – Indelning i zoner

Kartan från EMC skanningen används för att dela in fältet i zoner för strategisk provtagning av jordarten. Med flera kalibreringsprover blir EMC kartan en högupplöst jordartskarta.

Steg 3 – Etableringskarta

Baserat på våra försök skapas en etableringskarta där uppskattad fältgrobarhet (%) presenteras för varje zon på jordartskartan.

soyl_seed_kartor
CREATE-VARIABLE-SEED-RATE

Steg 4 – Utsädesmängd

Etableringskarta används för att skapa en styrfiler för utsädesmängd (kg/ha), denna uppdateras årligen beroende på gröda och sortval.