SOYL Sense

Variabel kvävegödsling ger skördeökning och förbättrat protein

Kväve är det näringsämne med störst inverkan på grödans tillväxt, skörd och kvalitet. Ökande kvävegivor kan höja skörden till en gräns, men för höga kvävegivor är inte optimalt för varken ekonomin eller miljön. Med överskott av kväve ökar risken för liggsäd och sjukdomsangrepp, vilket resulterar i skördenedsättning samt ökat näringsläckage.

Kvävebehovet kan mätas genom att bedöma den växande grödans bladmassa. En välutvecklad gröda med tjock bladmassa och en mindre utvecklad gröda har givetvis olika kvävebehov.

SOYL Sense använder bilder från satelliter med sensorer för ljusreflektion för att mäta grödans variation genom växtsäsongen med ett vegetationsindex. Satellitbilderna kalibreras i fält med regionala mätningar av bladyteindex (leaf area index) på över hundra platser fördelat över Sverige. Med hjälp av kalibrerade vegetationsindexkartor kan kvävegödslingen anpassas med en väl etablerad gödningsmodell.

Fördelar

  • Optimerad kvävegiva.
  • Skördeökning.
  • Minskad risk för liggsäd.
  • Minskad variation i grödan.
  • Jämnare proteinhalt.