SOYL Scan

SOYL scan ger viktig grunddata för ökad kunskap om jordens egenskaper

SOYL Scan är en mätning av jordens elektriska konduktivitet med hundratals mätningar per hektar för att identifiera jordartsvariationer inom fältet. Kartan är grunden för att anpassa flera insatser t.ex. kultivering, utsädesmängd, jordartsrelaterade insatser samt strategisk jordprovtagning.

Med SOYL Scan sensorn kör vi över hela fältet och mäter den elektiska konduktiviteten i både alv- och matjord i en och samma överfart, mätningarna loggas mot en GPS position för att rita upp en karta. Efter mätningen ritas både en punktkarta och en interpolerad konturkarta som visar variationerna inom fältet. Variationen i konduktivitet orsakas av ett flertal faktorer, främst jordart och vattenhållande kapacitet, men även steninnehåll, matjordsdjup och packning påverkar mätvärdet.

Fördelar

SOYL Scan konduktivitetskartor kan användas till:

  • Strategisk provtagning av jordart samt P & K med vårt SMART SAMPLING system.
  • Variabel utsädesmängd i kombination med jordartskartering för att skapa etableringszoner.
  • Variabelt kultivatordjup genom att anpassa bearbetningsdjupet till olika zoner i fältet.