SOYL P&K

Variabel giva av fosfor, kalium och kalk – varje hektar räknas

SOYLs tjänster för rekommendationer och precisionsstyrning av gödsel visar dig inomfältsvariation av P, K, Mg och pH-värde. Vi styr gödslingen till områden med låga värden för att säkerställa att skördepotentialen maximeras. På områden med höga markvärden minskar eller tar vi bort gödselgivan. Vi styr kalk till de områden där det behövs. Detta leder ofta till besparingar av gödselmedel genom att vi identifierar områden där gödselbehovet kan minskas eller tas bort.

Tjänsten SOYL PK:

SOYL erbjuder en paketlösning som inkluderar: jordprovtagning, kartering, tolkning av markdata, rekommendationer, 4 års abonnemang på styrfiler och teknisk support.

  • Markkartering med GPS position, minst 1 prov per hektar.
  • 10 delprov per GPS position.
  • Analys av P, K, Mg, Ca och pH-värde.
  • Pappers- och digital kopia av markkartan.
  • Rådgivning med tolkning och rekommendation baserat på markkartering, växtföljd, bortförsel och stallgödsel.
  • Gödselrekommendationer för 4 växtsäsonger.
  • Styrfiler i rätt format för din utrustning.
  • 4 års tillgång till SOYL support.

Styrfiler för variabel gödsling

SOYL erbjuder en iPad-lösning för styrning av gödselspridare, där vi tillhandahåller ett kabelkit för att koppla befintlig iPad till gödselspridarens styrbox. Genom iSOYL appen kan din iPad användas för att variera gödningen inom fältet. Vi gör också styrfiler till alla tillgängliga GPS system, och framför allt anpassar vi oss till ditt system.

Fördelar

• Ökad skördepotential.
• Minskade gödselkostnader.
• Flexibla lösningar anpassade till ditt brukningssystem.
• Baserat på svenska försöksresultat.
• Oberoende rekommendationer.
• Dokumentera din P och K gödsling.
• SOYL har över 20 års erfarenhet av precisionsodling.
• En servicepartner med ett paketpris för provtagning kartering och styrfiler, inga extra kostnader.

Markkartering med precision

Varje provpunkt loggas med GPS för att säkerställa exakt uppföljning vid nästa kartering. Vi identifierar områden där låga näringsvärden kan begränsa skörden eller låga/hög pH värden som bl.a. kan leda till brist på mikronäringsämnen. Samtidigt hittar vi områden med höga fosfor- och kaliumtal där vi kan dra ner gödselgivan. Vi tar alltid minst 1 prov per hektar med tio borrstick. Proverna skickas för analys av växttillgängligt P, K, Mg och pH-värde till ett ackrediterat laboratorium.
SOYL producerar kartor på papper och i digitalt format för ditt växtodlingsprogram. Alla resultat finns också tillgänglig i mySOYL portalen där era enkla men kraftfulla verktyg för tolkning av dina kartor finns.

Rådgivning, rekommendationer och support

Vi jobbar tillsammans med dig för att skapa gödselrekommendationer för dina behov. Vår modell tar hänsyn till markkarteringen, din skördenivå, växtföljd, jordart och eventuella organiska gödselmedel. Vi jobbar för att säkerställa växtnäringsbehovet för att maximera skörden genom att gödsla upp låga P och K klasser samtidigt som vi vill sänka nivåerna på jordar i klass 4 och uppåt för att minska onödig gödsling.
I SOYL PK tjänsten tar vi fram årliga gödselrekommendationer och skapar styr filer varje vår och höst. Vi hjälper dig med teknisk support för kompabilitet och användning av variabla gödselgivor.